Revoluția digitală a tinerilor din județul Brașov

Asociația Centrul de Proiecte Educaționale și Culturale a demarat astăzi, 08 august 2023, proiectul „REVOLUȚIA DIGITALĂ A TINERILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV”.

Proiectul este finanţat, de către Consiliul Județean Brașov,  conform contractului de finanțare nerambursabilă nr. 5/13688/2023, din fonduri nerambursabile de la bugetul local al județului Brașov prin programul județean pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor de tineret și pentru tineret pe anul 2023, în baza Legii nr. 350/2005.

Valoarea totală a proiectului este de 27.500 lei, din care 20.000 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.
Obiectivul general al proiectului este: Susținerea procesului de modernizare a învățământului preuniversitar din județul Brașov, prin îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini digitale ale tinerilor în vederea creșterii performanțelor profesionale ale acestora. REVOLUȚIA DIGITALĂ A TINERILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV, va satisface nevoile tinerilor din județul Brașov pentru formare profesională și îi va pregăti pentru o mai bună inserție pe piața muncii. În mod concret, se vor aplica măsuri profesioniste de formare în domeniul digital pentru 35 de tineri din județul Brașov, vizând creșterea nivelului de ocupare și creșterea directă a nivelului de trai al acestora.
 
Calendarul proiectului este următorul:
* Campanie integrată informare și conștientizare – 21 august – 03 septembrie 2023
* Realizarea înscrierilor și selecția beneficiarilor direcți (participanților la cursul de formare) – 21 august – 10 septembrie 2023
* Derularea programului de formare (COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE – acreditat ANC) – 18 septembrie – 01 octombrie 2023.
 
Pentru informații suplimentare despre derularea proiectului vă rugăm să ne contactați la e-mail office@asociatiatinerilor.ro