Revoluția digitală a tinerilor din județul Mureș

Asociația Centrul de Proiecte Educaționale și Culturale a demarat astăzi, 15 august 2023, proiectul „REVOLUȚIA DIGITALĂ A TINERILOR DIN JUDEȚUL MUREȘ”.

Proiectul este finanţat, de către Consiliul Județean Mureș,  conform contractului de finanțare nerambursabilă nr. 18T/31.05.2023, din fonduri nerambursabile de la bugetul general al județului Mureș, acordate în anul 2023 în baza Legii nr. 350/2005 pe domeniul  activități de tineret.

Valoarea totală a proiectului este de 4.500 lei, din care 4.000 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.
Obiectivul general al proiectului este: Susținerea procesului de modernizare a învățământului preuniversitar din județul Mureș, prin îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini digitale ale tinerilor în vederea creșterii performanțelor profesionale ale acestora. REVOLUȚIA DIGITALĂ A TINERILOR DIN JUDEȚUL MUREȘ, va satisface nevoile tinerilor din județul Mureș pentru formare profesională și îi va pregăti pentru o mai bună inserție pe piața muncii. În mod concret, se vor aplica măsuri profesioniste de formare în domeniul digital pentru 10 tineri din județul Mureș, vizând creșterea nivelului de ocupare și creșterea directă a nivelului de trai al acestora.
 
Calendarul proiectului este următorul:
* Campanie integrată informare și conștientizare – 15 septembrie – 15 octombrie 2023
* Realizarea înscrierilor și selecția beneficiarilor direcți (participanților la cursul de formare) – 15 septembrie – 15 octombrie 2023
* Derularea programului de formare (COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE – acreditat ANC) – 16 – 20 octombrie 2023.
 
Pentru informații suplimentare despre derularea proiectului vă rugăm să ne contactați la e-mail office@asociatiatinerilor.ro