Revoluția digitală a tinerilor din Alba Iulia

Asociația Centrul de Proiecte Educaționale și Culturale a demarat astăzi, 15 septembrie 2023, proiectul „REVOLUȚIA DIGITALĂ A TINERILOR DIN ALBA IULIA”.

Proiectul este finanţat, de către Municipiul Alba Iulia,  conform contractului de finanțare nerambursabilă nr. 51438/2023, din fonduri nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Alba Iulia prin programul local pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor de tineret și pentru tineret pe anul 2023, în baza Legii nr. 350/2005.

Valoarea totală a proiectului este de 49.000 lei, din care 40.000 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Scopul proiectului este: Susținerea procesului de modernizare a învățământului preuniversitar din Alba Iulia, prin îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini digitale ale tinerilor în vederea creșterii performanțelor profesionale ale acestora. REVOLUȚIA DIGITALĂ A TINERILOR DIN ALBA IULIA, va satisface nevoile tinerilor din județul Brașov pentru formare profesională și îi va pregăti pentru o mai bună inserție pe piața muncii. În mod concret, se vor aplica măsuri profesioniste de formare în domeniul digital pentru 50 de tineri din Alba Iulia, vizând creșterea nivelului de ocupare și creșterea directă a nivelului de trai al acestora.
 
Calendarul proiectului este următorul:
* Campanie integrată informare și conștientizare – 28 septembrie – 11 octombrie 2023
* Realizarea înscrierilor și selecția beneficiarilor direcți (participanților la cursul de formare) – 28 septembrie – 19 octombrie 2023
* Derularea programului de formare (COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE – acreditat ANC) – 23 octombrie – 13 noiembrie 2023.
 
Pentru informații suplimentare despre derularea proiectului vă rugăm să ne contactați la e-mail office@asociatiatinerilor.ro