Revoluția digitală a tinerilor din județul Brașov

Asociația Centrul de Proiecte Educaționale și Culturale anunță încheierea proiectului  „REVOLUȚIA DIGITALĂ A TINERILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV”.

Proiectul a fost finanţat, de către Consiliul Județean Brașov,  conform contractului de finanțare nerambursabilă nr. 5/13688/2023, din fonduri nerambursabile de la bugetul local al județului Brașov prin programul județean pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor de tineret și pentru tineret pe anul 2023, în baza Legii nr. 350/2005. Valoarea totală a proiectului a fost de 27.500 lei, din care 20.000 lei finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Județului Brașov. 

Proiectul a susținut creșterea gradului de conștientizare prin intermediul unei campanii de conștientizare desfășurată în mediul online prin intermediul serviciului Facebook Ads, referitor la oportunitățile existente în urma dezvoltării competențelor digitale, respectiv creșterea nivelului de interes pentru educație (în special pentru studiul TIC) a peste 17000 tineri din județul Brașov (conform date impact raport Facebook Ads). Campania a avut în rândul tinerilor peste 26000 de redări ale pilulelor video ce au stat la baza acesteia.  

Totodată, în cadrul proiectului s-au înscris în vederea dezvoltării competențelor și alfabetizării digitale, prin programul de formare profesională autorizat ANC, 58 de tineri din județul Brașov. Dintre aceștia, 36 au parcurs programul de formare dobândind cunoștințe specifice. 35 din cei 36 de participanți la programul de formare autorizat ANC au susținut și promovat examenul de absolvire.

Proiectul, prin obiectivele, activitățile implementate și rezultatele obținute, a condus la încurajarea tinerilor în a-și îmbunătăți nivelul de cunoștințe/competențe/aptitudini digitale în vederea creșterii performanțelor profesionale, susținând astfel procesul de modernizare a învățământului preuniversitar din județul Brașov. 
 
Pentru informații suplimentare despre derularea proiectului vă rugăm să ne contactați la e-mail office@asociatiatinerilor.ro