Revoluția digitală a tinerilor din județul Mureș

Asociația Centrul de Proiecte Educaționale și Culturale anunță încheierea proiectului  „REVOLUȚIA DIGITALĂ A TINERILOR DIN JUDEȚUL MUREȘ”.

Proiectul a fost finanţat, de către Consiliul Județean Mureș,  conform contractului de finanțare nerambursabilă nr. 18T/2023, din fonduri nerambursabile de la bugetul local al județului Mureș prin programul județean pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor de tineret și pentru tineret pe anul 2023, în baza Legii nr. 350/2005. Valoarea totală a proiectului a fost de 4.500 lei, din care 4.000 lei finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Județului Mureș. 

Proiectul a susținut creșterea gradului de conștientizare prin intermediul unei campanii de conștientizare desfășurată în mediul online referitor la oportunitățile existente în urma dezvoltării competențelor digitale, respectiv creșterea nivelului de interes pentru educație (în special pentru studiul TIC) a peste 200 de tineri din județul Mureș. 

Totodată, în cadrul proiectului s-au înscris și confirmat în vederea dezvoltării competențelor și alfabetizării digitale, prin programul de formare profesională autorizat ANC, 10 tineri. Toți cei 10 participanți la programul de formare autorizat ANC au susținut și promovat examenul de absolvire.

Proiectul, prin obiectivele, activitățile implementate și rezultatele obținute, a condus la încurajarea tinerilor în a-și îmbunătăți nivelul de cunoștințe/competențe/aptitudini digitale în vederea creșterii performanțelor profesionale, susținând astfel procesul de modernizare a învățământului din județul Mureș. 
 
Pentru informații suplimentare despre derularea proiectului vă rugăm să ne contactați la e-mail office@asociatiatinerilor.ro