Digital Revolution of Students

Asociația Centrul de Proiecte Educaționale și Culturale a demarat astăzi, 15 aprilie 2024, proiectul „Digital Revolution of Students”.

Proiectul este finanţat, de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse,  conform contractului de finanțare nerambursabilă nr. 28026/12.04.2024, din fonduri nerambursabile de la bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse prin Concursul Național de Proiecte de Tineret și Studenți, în baza Legii nr. 350/2005.

Valoarea totală a proiectului este de 131.000 lei, din care 103.000 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.
Obiectivul general al proiectului este: Sprijinirea accesului la stagii de formare de calitate pentru studenții cu domiciliul/reședința în unul din județele Bacău, Brașov, București, Iași, în vederea dezvoltării de aptitudini și competențe digitale relevante pentru creșterea performanțelor profesionale ale acestora. ”Digital Revolution of Students”, va satisface nevoile studenților pentru formare profesională și îi va pregăti pentru o mai bună inserție pe piața muncii. În mod concret, se vor aplica măsuri profesioniste de formare în domeniul digital pentru 150 de studenți cu domiciliul/reședința în unul din județele Bacău, Brașov, București, Iași, vizând creșterea nivelului de ocupare și creșterea directă a nivelului de trai al acestora.
 
Calendarul proiectului este următorul:
* Campanie de conștientizare și informare a beneficiarilor – 01 mai – 30 iunie 2024
* Realizarea înscrierilor și selecția beneficiarilor direcți (participanților la programul de formare) – 01 iulie – 31 august 2024
* Derularea programului de formare (COMPETENȚE DIGITALE INCLUSIV DE SIGURANȚĂ PE INTERNET ȘI SECURITATE CIBERNETICĂ – autorizat ANC) – 01 septembrie – 31 octombrie 2024.
 
Pentru informații suplimentare despre derularea proiectului vă rugăm să ne contactați la e-mail office@asociatiatinerilor.ro